Privacybeleid

1. Persoongegevens die worden verwerkt

Hotel Restaurant De Gouden Molen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hotel Restaurant De Gouden Molen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hotel Restaurant De Gouden Molen verstrekt. Hotel Restaurant De Gouden Molen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

2. Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Hotel Restaurant De Gouden Molen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Hotel Restaurant De Gouden Molen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Hotel Restaurant De Gouden Molen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is omHotel Restaurant De Gouden Molen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen

Hotel Restaurant De Gouden Molen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hotel Restaurant De Gouden Molen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hotel Restaurant De Gouden Molen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google Analytics

Hotel Restaurant De Gouden Molen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hotel Restaurant De Gouden Molen bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hotel Restaurant De Gouden Molen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hotel Restaurant De Gouden Molen heeft hier geen invloed op.
Hotel Restaurant De Gouden Molen heeft Google geen toestemming gegeven om via Hotel Restaurant De Gouden Molen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goudenmolen.nl. Hotel Restaurant De Gouden Molen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiligen

Hotel Restaurant De Gouden Molen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hotel Restaurant De Gouden Molen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hotel Restaurant De Gouden Molen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hotel Restaurant De Gouden Molen op via info@goudenmolen.nl. goudenmolen.nl is een website van Hotel Restaurant De Gouden Molen.

Hotel Restaurant De Gouden Molen is als volgt te bereiken:
Postadres: Waaldijk 5 5328 EZ Rossum (GLD)
Vestigingsadres: Waaldijk 5 5328 EZ Rossum (GLD)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68658729
Telefoon: +31(0)418 661306
E-mailadres: info@goudenmolen.nl