Op de plaats van de huidige “De Gouden Molen” stond oorspronkelijk een molen met huis van het type standaard-molen, in bezit van de Heer van Rossum.

Historisch bekend is, dat in 1532 door de Hertog van Gelre het “maalrecht” werd verleend aan deze Heer van Rossum. Eveneens een historisch gegeven is een brief uit 1613, waarin de Molenaar van Bruchem zich beklaagt bij de Heer van Rossum over “het stilleggen van de molen”.

Volgens de overlevering zou de naam “De Gouden Molen” op zeer simpele wijze zijn ontstaan! De Heer van Rossum, aan wie het molenhuis toebehoorde, bewoonde zelf “Het Slot” in Rossum, dat hij in 1850 liet bouwen. Omstreeks die tijd voegde hij, om niet duidelijk bekende reden, een “G” toe aan het toendertijd als “Den Ouden Molen” bekend staande molenhuis, dat daarmee toen simpelweg “Den Gouden Molen” heette!

Het pand werd in 1949 aangekocht door de familie, waarvan de huidige eigenaren inmiddels de derde generatie zijn die de traditie voortzet. Zij hebben “De Gouden Molen” een eigen, bijzondere identiteit willen geven waarin u zich comfortabel en verwend voelt zodat zowel uw verblijf als uw culinaire ervaring een onvergetelijk genieten wordt!

In de strenge winter van 1799 schuift de standaardmolen door kruiend ijs van de dijk en wordt daardoor totaal verwoest. De molen werd niet meer herbouwd, alleen het molenhuis bleef over.

In 1813 verleende het “Ministerie van den Oorlog” dispensatie aan de toenmalige bewoners van het molenhuis om dit te verbouwen.

In de archieven is dan pas eind negentiende eeuw weer iets te vinden: beschreven staat dat de winter van 1890-1891 dermate streng is dat het molenhuis, alweer vanwege het gevaar van kruiend ijs, haar luiken gesloten houdt!

In 1893 wordt een aanvang gemaakt met de verbouwing en uitbreiding van het molenhuis, waarbij het gebouw in de noord-westhoek van het perceel wordt gesitueerd.

Tot 1920 is het molenhuis in bezit van de Heer van Rossum, die het al die jaren verhuurde.
Daarna werd het verkocht.

In 1934 vierde de Rossumse Fanfare Juliana haar 25-jarig jubileum. Het feest werd door een grote brand overschaduwd, waarbij ook het molenhuis totaal in de as werd gelegd.

In 1935 maakte architect Riebergen een herbouwplan voor het molenhuis, dat echter nooit werd gerealiseerd. Een later, kleiner plan werd uiteindelijk goedgekeurd. Het molenhuis werd herbouwd in de zogenoemde “Amsterdamse stijl”; daarbij kwam zij tien meter verder naar achteren te staan, in de vroegere tuin.

In de jaren 1940-1945 liep het huis zware oorlogsschade op, met name het dak en de zuidelijke gevel werden zwaar getroffen. De gaten van de granaatscherven zijn in de huidige, oorspronkelijke plafonds nog terug te vinden